겁쟁이 페달 2 기 | 겁쟁이 페달 극장판 상위 31개 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “겁쟁이 페달 2 기 – 겁쟁이 페달 극장판“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://isleartisan.com 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://isleartisan.com/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 김소연 이(가) 작성한 기사에는 조회수 610,763회 및 좋아요 4,887개 개의 좋아요가 있습니다.

겁쟁이 페달 2 기 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 겁쟁이 페달 극장판 – 겁쟁이 페달 2 기 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

겁쟁이 페달 2 기 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

겁쟁이 페달 GRANDE ROAD 2기 BD Linkkf

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. 관련 애니. 겁쟁이 페달 LIMIT BREAK (겁쟁이 페달 5기) · 겁쟁이 페달: 더 무비.

+ 여기에 보기

Source: linkkf.app

Date Published: 1/26/2021

View: 5434

겁쟁이 페달 GRANDE ROAD(2기) – 애니라이프

겁쟁이 페달 GRANDE ROAD(2기)의 에피소드 뿐만이 아닌, 줄거리, 감독등 다양한 정보를 확인하실 수 있습니다. 상태: 방영 종료 제작사: TMS 엔터테인먼트 감독: 나베시마 …

+ 여기를 클릭

Source: anilife.live

Date Published: 1/17/2022

View: 9669

겁쟁이 페달/애니메이션 – 나무위키:대문

만화와 더불어 애니의 높은 인기 덕분인지 2기 방영이 결정되어 2014년 10월부터 2015년 3월까지 방영하였다. 2기의 제목은 『겁쟁이 페달 GRANDE ROAD』. 2016년 9월에는 …

+ 여기에 자세히 보기

Source: namu.wiki

Date Published: 1/7/2021

View: 2416

겁쟁이 페달 2기 GRANDE ROAD – 라프텔

리뷰 8261개가 인증한 평점 4.2의 스포츠을 보고싶다면? 바로 여기. #우정 #성장 #경쟁 #동아리 #열혈 #오타쿠 #감동 #먼치킨 #스포츠 #학교 #마을 #경기장 #만화 원작 …

+ 여기에 더 보기

Source: laftel.net

Date Published: 10/17/2021

View: 6240

겁쟁이 페달 2기 : GRANDE ROAD – 왓챠

겁쟁이 페달 2기 : GRANDE ROAD … 오노다 사카미치는 중학생 때부터 자전거 레이서로 유명한 이마이즈미와나루코와의 만난다. 만남을 계기로 자전거의 즐거움을 알게 된 …

+ 여기에 더 보기

Source: watcha.com

Date Published: 10/13/2021

View: 7226

겁쟁이 페달 2기 1화 | TVING

겁쟁이 페달 2기. 12+. 2014. 스포츠. KTH_키즈. 크리에이터: 나베시마오사무. 소후쿠 고등학교에 입학한 애니메이션과 피규어를 좋아하는 오타쿠 소년, …

+ 여기에 표시

Source: www.tving.com

Date Published: 4/26/2022

View: 5926

겁쟁이 페달 | 넷플릭스 – Netflix

2. RIDE.2 부원을 늘리기 위해. 24분. 사이클에 모든 것을 건 이마이즈미가 사카미치에게 경주를 제안한다. 코스는 학교 후문 경사로를 포함한 주변 도로.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.netflix.com

Date Published: 7/19/2022

View: 3265

겁쟁이 페달 – 양떠님 애니 블로그

안녕하세요 양떠입니다 오늘 소개 할 애니는 겁쟁이페달 입니다. … 소호쿠 고교, 1고→2고, 스프린터 → 올라운더, 174 → 3 … 2기 총집편 …

+ 여기를 클릭

Source: coodnrdl.tistory.com

Date Published: 10/23/2022

View: 9106

주제와 관련된 이미지 겁쟁이 페달 2 기

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 겁쟁이 페달 극장판. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

겁쟁이 페달 극장판
겁쟁이 페달 극장판

주제에 대한 기사 평가 겁쟁이 페달 2 기

 • Author: 김소연
 • Views: 조회수 610,763회
 • Likes: 좋아요 4,887개
 • Date Published: 2018. 12. 28.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=U9G7ayZ1KIY
See also  가을 냉이 효능 | 가을냉이 25203 좋은 평가 이 답변

겁쟁이 페달 2기 : GRANDE ROAD

겁쟁이 페달 2기 : GRANDE ROAD

애니메이션 · TVA · 시즌 4개 · 평균 4.012

오노다 사카미치는 중학생 때부터 자전거 레이서로 유명한 이마이즈미와나루코와의 만난다. 만남을 계기로 자전거의 즐거움을 알게 된 사카미치는 자전거 경기부에 입부한다.

겁쟁이 페달 2기 1화

12+ 2014 스포츠 KTH_키즈

크리에이터 나베시마오사무

소후쿠 고등학교에 입학한 애니메이션과 피규어를 좋아하는 오타쿠 소년, 오노다 사카미치. 같은 신입생으로 중학생 때부터 자전거 레이서로 유명한 이마이즈미와나루코 와의 만남을 계기로, 사카미치는 자전거의 즐거움을 알고, 자전거 경기부에입부한다. 무럭무럭 재능을 늘려온 사카미치는 전국 체전의 멤버로 선택된다. “전원이 에이스”라고 불리는 최강의 팀, 왕자 하코네학교와“괴물”미도스지가 끄는 교토후시미고등학교등 전국의 강호고가 모이는 3일간의 잔혹한 싸움에 도전하는 소호쿠. 3 학교 동시 도착이라는 파란의 결과가 된 전국 체전 1일째. 그리고 각각이 결의를 새롭게 하고 스타트 라인에 선 전국 체전 2일째. 소호쿠는 예기치 못한 일들이 일어나지만 전원의 힘으로 하코네 학교와 교토후시미를 쫓아 온다. 그리고 2일째의 골을 따기 위해, 각각의 팀의 “에이스”가 움직이기 시작한다! 승리를 위해, 마음이 담긴 유니폼을 골에 넣기 위해, 종합 우승을 건 남자들의 싸움이 가속한다!

Cua-rơ trung học

Học sinh trung học rụt rè Onoda Sakamichi tham gia câu lạc bộ xe đạp của trường và nhận ra với sự chăm chỉ và hỗ trợ của đồng đội, cậu có thể trở thành tay đua thực thụ.

1. Vì tớ có thể đến Akiba miễn phí 23ph Tuần nào học sinh lớp 10 Sakamichi cũng đạp xe 90 km để đi mua đồ chơi hoạt hình. Lúc cậu buồn bã vì câu lạc bộ hoạt hình của trường đóng cửa, tay đua Imaizumi xuất hiện.

2. Tuyển thêm thành viên 24ph Imaizumi sửng sốt khi thấy Sakamichi dễ dàng đạp xe lên ngọn đồi dốc. Một cuộc đua diễn ra khi Imaizumi đề nghị gia nhập câu lạc bộ mới của Sakamichi nếu cậu thua.

3. Tớ chẳng có ai là bạn 24ph Sakamichi tụt lại phía sau Imaizumi và phải bứt tốc để đuổi kịp. Miki điều chỉnh ghế của Sakamichi để cậu có thêm sức mạnh, dẫn đến kết quả đầy cao trào.

4. Naruko Shoukichi 24ph Sakamichi tình cờ gặp một cậu trai tên Naruko ở Akihabara. Sau khi một người đàn ông trên ô tô ném đầu lọc thuốc lá vào xe đạp của Sakamichi, họ quyết định đuổi theo gã.

5. Đội đua xe đạp trường Cao trung Sohoku 24ph Sakamichi và Naruko tình cờ gặp nhau ở trường. Naruko động viên cậu tham gia câu lạc bộ xe đạp, nhưng Sakamichi vẫn dành trọn trái tim cho hoạt hình.

6. Cuộc đua Chào mừng 24ph Mới tham gia CLB đua xe đạp, Sakamichi phấn khích khi được đua với Imaizumi và Naruko trong Cuộc đua Chào đón của CLB. Cậu lo lắng rằng chiếc xe đạp của mình chưa đủ tốt.

7. Mình muốn bắt kịp! 24ph Sakamichi dễ dàng điều khiển chiếc xe đạp đua đầu tiên của mình. Bị tụt lại phía sau, cậu cố gắng hết sức để bắt kịp. Kinjou nói rằng cậu cần nỗ lực hơn nữa.

8. Leo dốc nước rút!! 24ph Khi Sakamichi bắt kịp, sự tiến bộ về thể chất và tinh thần của cậu ấy đã khơi dậy quyết tâm của Imaizumi và Naruko để thể hiện tốt hơn. Naruko bắt đầu mất đà khi lên dốc.

9. Hết tốc lực đối đầu hết tốc lực 24ph Chỉ còn 500 mét nữa là đến đỉnh núi, Sakamichi liều mạng đua để bắt kịp người dẫn đầu Imaizumi và giành lấy danh hiệu Vua Đèo.

10. Nhện núi 24ph Sau Cuộc đua Chào đón, Sakamichi nhận ra mình có thể trở thành tay đua leo dốc. Hôm sau, cậu bắt cặp với đàn anh Makishima để đua một kèm một.

11. Tàu Cao Tốc Khét Tiếng!! 24ph Sakamichi, Naruko và Imaizumi gấp rút đến vòng sơ loại giải Liên Trường. Cao trung Sohoku chậm hơn tốp dẫn đầu gần một phút, nhưng sắp có bất ngờ.

12. Ngày đầu tập ở trại! 24ph Sắp đến lúc bắt đầu trại tập huấn, Sakamichi và Manami chọn một con đường không chính thống dẫn đến chỗ tập trung. Khi đến nơi, họ đối mặt với một thử thách khó khăn.

13. 1.000 cây số của Imaizumi và Naruko 24ph Những buổi tập huấn được bắt đầu, Naruko và Imaizumi nỗ lực đạp xe hết sức có thể. Các đội của các trường khác bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới.

14. Tái ngộ lúc bình minh 24ph Thành viên chậm nhất đội – Sakamichi – thức dậy sớm vào ngày thứ ba ở trại tập huấn để tập luyện một mình. Cậu tình cờ gặp Manami và đề xuất một cuộc đua.

15. Chiến thuật 24ph Phấn khích trước giải Liên Trường, song trước tiên Sakamichi phải tìm cách sống sót trong trại tập huấn. Teshima và Aoyagi đang có một âm mưu.

16. Bứt phá 24ph Teshima và Aoyagi thử thách các học sinh lớp 10, và hồi tưởng về thời gian họ mới gặp nhau. Imaizumi và Naruko có trận chiến ý chí.

17. Onoda về chót 24ph Sakamichi vượt lên dẫn trước Teshima sau khi vượt qua phòng ngự của cậu ta. Năm tay đua nỗ lực hết sức khi cao trào của trận chiến đến gần.

18. Trận đấu toàn lực 24ph Sakamichi bắt kịp đội và bứt tốc lao về đích. Đó là cơ hội lớn của cậu để đạt đủ điều kiện đấu giải Liên Trường.

19. Khởi đầu mới 24ph Các học sinh lớp 10 tiến bộ hơn nhiều sau trại tập huấn. Mặc dù kỹ năng của cậu được cải thiện, Sakamichi từ bỏ ước mơ tham gia giải Liên Trường.

20. Manami Sangaku 24ph Tại Học viện Hakone, “các tay leo dốc” Kuroda và Manami đua nhau để xác định người sẽ tham gia vào giải Liên trường. Manami có một mánh bất ngờ.

21. Rắn của đường đá 24ph Một ngày trước giải Liên Trường, Kinjou kể cho các học sinh năm nhất về cuộc đua năm trước và màn đối đầu của mình với Fukutomi của Học viện Hakone.

22. Giải Liên trường bắt đầu 24ph Giải Liên trường sắp bắt đầu và tất cả các trường hàng đầu của Nhật Bản đều có mặt. Các đồng đội của Sakamichi giúp cậu vượt qua nỗi lo ban đầu.

23. Sprinter hàng đầu!! 24ph Hiện là ngày đầu tiên của giải Liên trường, và Sakamichi khởi hành! Các sprinter vượt lên dẫn trước, song Izumida của Học viện Hakone có màn xuất hiện đầy ấn tượng.

24. Izumida run rẩy 24ph Khi các spinter hàng đầu lao kên, Izumida của Học viện Hakone có màn bứt tốc dữ dội về trước. Cậu đuổi theo Tadokoro và Naruko của Sohoku – những người đang dẫn đầu.

25. Thất bại 24ph Izumida ngạc nhiên khi thấy Tadokoro và Naruko áp sát mình sau khi sử dụng các kỹ thuật đặc biệt của họ. Họ sắp tới chốt đo đầu tiên.

26. Mình có thể nhìn thấy bầu trời 24ph Các sprinter trở lại sau khi có tay đua chiến thắng chốt đo đầu tiên. Makishima và Toudou chuẩn bị cho chặng núi. Sakamichi được giao một vai trò đặc biệt.

27. Toudou, Thần Núi 24ph Sakamichi đảm nhận chức trưởng đội để Makishima tập trung trong chặng leo núi. Toudou thách thức đối thủ của mình bằng trận phân thắng thua một lần và mãi mãi.

28. Rào cản 100 người 24ph Tin rằng Sakamichi sẽ đuổi kịp, Makishima đợi trong ba phút. Ở vị trí cuối cùng, Sakamichi dự định tăng tốc để bắt kịp đội của mình.

29. Đỉnh núi 24ph Sakamichi đua hết sức để bắt kịp đội của mình. Khi ý chí và lòng kiêu hãnh của Cao Trung Sohoku bị thử thách, Makishima đuổi theo Todou của Hakone – người đang dẫn đầu.

30. Arakita và Imaizumi 24ph Khi còn cách đích 4km, át chủ bài Kinjou và Imaizumi lao lên. Át chủ bài Arakita của Cao Trung Sohoku thu hẹp khoảng cách bằng một pha nước rút quyết liệt.

31. Ba kẻ mạnh 24ph Kinjou và Fukutomi đang cân tài cân sức đua về đích. Midousuji đã vượt lên dẫn đầu trong khi Imaizumi liều lĩnh bám sát.

32. Đêm của hy vọng 24ph Ba vận động viên cùng về nhất trong ngày đầu tiên của giải Liên trường. Tại lễ trao giải, Tadokoro ngã quỵ. Một nhân vật xuất hiện.

33. Nàng là công chúa của ta 24ph Sakamichi dẫn đầu đội của mình lên dốc trong ngày thi đấu thứ hai, chặng dài nhất. Được động viên để bắt kịp Kinjou và Imaizumi, cậu dốc hết sức đạp xe.

34. Shinkai Hayato 24ph Học viện Hakone bắt kịp Sohoku và tỏ rõ sự coi thường. Tay đua chủ lực của họ hứng thú với việc chiến đấu cùng một thành viên của đội khác.

35. Kẻ chiến thắng 24ph Makishima và Naruko đã bắt kịp, nhưng trường Cao Trung Sohoku tiếp tục gặp rắc rối. Tin vui đến, tiếp thêm cho họ sức mạnh để cố gắng hơn nữa.

36. Nhanh nhất và mạnh nhất 24ph Shinkai đạp nhanh nhất, nhưng Midousuji cũng gắng hết sức. Trường Sohoku lấy lại được tinh thần đoàn kết nhờ nỗ lực đáng kinh ngạc của Sakamichi và Tadokoro.

37. Hoán đổi ngôi vương 24ph Cuối cùng Sohoku đã có thể tập hợp lại, song lời chế nhạo của Midosuji khiến Izumida mất bình tĩnh. Đương kim Hakone tan rã cùng sự suy sụp của Shinkai.

키워드에 대한 정보 겁쟁이 페달 2 기

다음은 Bing에서 겁쟁이 페달 2 기 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  감정 일기 양식 | [내 감정 다스리기 #1] 감정일기 사용법, 쓰는 구체적인 방법 | 정신과 의사가 직접 쓴 감정일기 [뇌부자들] 최근 답변 162개
See also  가을 에 피는 꽃 종류 | 여름부터 추운~가을까지(서리가 내려도) 피는 꽃9종류-안키우면 땅을 치고 후회할 기특한 꽃 32 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 겁쟁이 페달 극장판

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기

겁쟁이 #페달 #극장판


YouTube에서 겁쟁이 페달 2 기 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 겁쟁이 페달 극장판 | 겁쟁이 페달 2 기, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment